มี 18 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากUniversity of Missouri

usa

3243

51

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BS in Computer Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,116.00 (704,800 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Computer Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,116.00 (704,800 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BS in Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$23,116.00 (704,800 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Data Science and Analytics

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 15 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Geographical Information Science

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$20,404.00 (622,112 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Geospatial Intelligence

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 21 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$20,404.00 (622,112 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Certificate in Health Informatics

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$20,404.00 (622,112 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Certificate in Informatics for Public Health

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MA in Journalism with an Emphasis in Media Management

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 37 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 8 มิถุนายน 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Library and Information Science (MLIS)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 39 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Science in Health Informatics

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 33 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MS in Computer Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020, 24 สิงหาคม 2020

US$20,404.00 (622,112 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Missouri มีพื้นที่ 1,262 เอเคอร์ที่เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมในการศึกษากับสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา

  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับความสวยงาม
  • ศูนย์กลางนานาชาติโดยเฉพาะ
  • หลักสูตรออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับ
  • สังคมนักศึกษาที่หลากหลายและมีสีสัน