เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Plymouth Marjon University

uk

61

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Acting BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£11,000.00 (฿ 492,170) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Business BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£11,000.00 (฿ 492,170) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Counselling for the Helping Professions BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£12,500.00 (฿ 559,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Creative Filmmaking BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£12,500.00 (฿ 559,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Criminology BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£11,000.00 (฿ 492,170) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Criminology with Psychology BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£11,000.00 (฿ 492,170) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Early Childhood Studies BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£12,000.00 (฿ 536,913) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Early Years FdA

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£12,500.00 (฿ 559,284) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Education and Management BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£12,000.00 (฿ 536,913) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£11,000.00 (฿ 492,170) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Football Development and Coaching BA (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£11,000.00 (฿ 492,170) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Football Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£12,000.00 (฿ 536,913) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ติดต่อHotcourse