มี 7 หลักสูตรสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากPratt Institute

usa

1494

12

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Master of Architecture (First-Professional)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 884 CREDIT, SIX-SEMESTER (OR 56 CREDIT, FOUR-SEMESTER WITH ADVANCED STANDING)

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Architecture (Post-Professional)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 CREDITS; 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Architecture and Urban Design

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 33 CREDITS; 3 SEMESTERS

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in City and Regional Planning

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 60

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Historic Preservation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 47-CREDITS, 4 SEMESTERS

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Real Estate Practice

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 SEMESTERS; 36 CREDITS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Urban Placemaking and Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 40-CREDITS; 4 SEMESTERS

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้