ทั้งหมดที่ Saginaw Valley State University อเมริกา

null

354

B.A. in Art

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Communication and Theatre Major for Teacher Certification

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Creative Writing Major

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Criminal Justice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Early Childhood Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Elementary Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in English Major for Teacher Certification

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in French Major

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in French Major for Teacher Certification

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Geography Major

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 124 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 13 มกราคม 2020, 31 สิงหาคม 2020

US$23,599.00 (717,608 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

“รูปแบบการสอนของ SVSU จะช่วยให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์และบัณฑิตจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด”

  • ค่าเล่าเรียนต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐมิชิแกน
  • ทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับนักศึกษานานาชาติ
  • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 90 หลักสูตร
  • 95% ของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ