เรียนต่อ อเมริกา ที่ Saint Francis University

usa

91

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

(B.S./Pharm.D.) Program in Pharmacy

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 OR 7 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Pharm.D.) Accelerated Program in Pharmacy Lake Erie College of Osteopathic Medicine

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 OR 6 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

(Pharm.D.) Pre-Pharmacy Program, Duquesne University

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 OR 7 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated Program in Optometry Salus University, B.S.

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 7 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated Program Leading to the Baccalaureate and Doctor of Dental Medicine Degrees Background ...

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 7 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting, B.S.

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021, 17 มกราคม 2022

US$38,852.00 (฿ 1,211,502) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Accounting, B.S., Entrepreneurship Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 16 สิงหาคม 2021, 17 มกราคม 2022

US$38,852.00 (฿ 1,211,502) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate of Applied Science in Engineering/Mechanical Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Applied Science in Health Professions Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Applied Science in Human Resource/Computer Technology

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Business Administration

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Associate of Science in Early Childhood Education (PreK-4)

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 63 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้