มี 6 หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาระดับจากSaint Francis University

usa

91

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.A. in English

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$36,970.00 (฿ 1,163,069) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Middle Childhood Education/English Concentration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$36,970.00 (฿ 1,163,069) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.S. in Middle Childhood/English Concentration/Special Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 138 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

US$36,970.00 (฿ 1,163,069) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

English as a Second Language (ESL) Program Specialist Certificate

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 16 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Education - ESL Program Specialist Concentration

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 34 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Post - Baccalaureate Certification in English 7-12

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 84 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้