มี 25 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากSouthern Utah University

usa

91

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Associate of Applied Science in Engineering Technology - CAD Technology Emphasis

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 63

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Art History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Music

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A./B.S. in Dance

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120-126 CREDITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A./B.S. in Dance Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120-149.5 CREDITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A./B.S. in Studio Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A./B.S. in Theatre Arts

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120-124 CREDITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A./B.S. in Theatre Arts - Secondary Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120-134.5 CREDITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A./B.S. in Theatre Arts Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.F.A. in Art Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120-131 CREDITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.F.A. in Theatre - Classical Acting Emphasis

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 123-130 CREDITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.F.A. in Theatre - Musical Theatre Emphasis

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 123-130 CREDITS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

US$20,822.00 (634,857 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้