มี 27 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากUniversity of Alabama In Huntsville

usa

134

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Arts or Science in Professional Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Biological Sciences

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 CREDIT HOURS; MINIMUM OF 136 CREDIT HOURS - SECONDARY EDUCATION CONCENTRATION

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$22,126.00 (฿ 688,539) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Business Administration in General Business

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$22,126.00 (฿ 688,539) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 CREDIT HOURS; CHEMICAL EDUCATION CONCENTRATION - 140 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$22,126.00 (฿ 688,539) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Cybersecurity

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 124 ชั่วโมงภาคการศึกษา

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$22,126.00 (฿ 688,539) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Early Childhood and Early Childhood Special Education (PK-3)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$22,126.00 (฿ 688,539) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Earth System Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$22,126.00 (฿ 688,539) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Kinesiology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - EXERCISE SCIENCE - 120 CREDIT HOURS; PHYSICAL EDUCATION TEACHER EDUCATION - 123 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$22,126.00 (฿ 688,539) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Mathematical Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 CREDIT HOURS FOR CONCENTRATION III AND CONCENTRATION I; 131 CREDIT HOURS FOR CONCENTRATION II

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$22,126.00 (฿ 688,539) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 CREDIT HOURS; 142-143 CREDIT HOURS FOR SECONDARY EDUCATION

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$22,126.00 (฿ 688,539) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Science in Secondary Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$22,126.00 (฿ 688,539) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Mathematics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 54

เริ่มเรียน - 19 สิงหาคม 2020

US$24,430.00 (฿ 760,237) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้