มี 5 หลักสูตรฟิสิกส์ระดับจากUniversity of Alabama In Huntsville

usa

141

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Science in Physics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 128 CREDIT HOURS; 142-143 CREDIT HOURS FOR SECONDARY EDUCATION

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 19 สิงหาคม 2020

US$22,126.00 (674,615 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Atmospheric Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 48

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020, 19 สิงหาคม 2020

US$24,430.00 (744,863 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - CORE COURSES - 27 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020, 19 สิงหาคม 2020

US$24,430.00 (744,863 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Atmospheric Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 36 SEMESTER HOURS (THESIS); 39 SEMESTER HOURS (NON-THESIS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020, 19 สิงหาคม 2020

US$24,430.00 (744,863 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Physics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 30 SEMESTER HOURS - THESIS; 33 SEMESTER HOURS - WITHOUT THESIS

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020, 19 สิงหาคม 2020

US$24,430.00 (744,863 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้