เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ St George and Sutherland Community College

australia

14

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BSB42015 Certificate IV in Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$6,000.00 (฿ 146,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB42415 Certificate IV in Marketing and Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$6,000.00 (฿ 146,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$7,000.00 (฿ 171,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB52415 Diploma of Marketing and Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$7,000.00 (฿ 171,105) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$6,500.00 (฿ 158,883) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC33015 Certificate III in Individual Support

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$6,500.00 (฿ 158,883) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC40413 Certificate IV in Youth Work

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 74 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC42015 Certificate IV in Community Services

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$7,500.00 (฿ 183,326) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC43015 Certificate IV in Ageing Support

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$7,500.00 (฿ 183,326) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC43115 Certificate IV in Disability

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$7,500.00 (฿ 183,326) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC43315 Certificate IV in Mental Health

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$7,500.00 (฿ 183,326) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 52 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 26 กรกฎาคม 2021, 18 ตุลาคม 2021

A$8,500.00 (฿ 207,770) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้