มี 4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธาระดับจากSouth Dakota School of Mines And Technology

usa

91

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

B.S. in Civil Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$16,890.00 (509,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.S. in Civil Engineering - Environmental Engineering Emphasis

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$16,890.00 (509,742 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.S. in Civil and Environmental Engineering

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - NON-THESIS OPTION: 33 CREDIT HOURS; THESIS OPTION: 31 CREDIT HOURS

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$14,730.00 (444,553 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D. in Civil and Environmental Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 72 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, สิงหาคม 2020

US$14,730.00 (444,553 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้