ทั้งหมดที่ Stephen F. Austin State University อเมริกา

null

663

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

B.A. in Criminal Justice

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่ั่วโมง

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Digital Media

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Drawing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Economics

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in English

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in English with Secondary Education Certification

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in English, Teaching

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Filmmaking

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Geography

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Graphic Design

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - AT LEAST 120 SEMESTER HOURS

เริ่มเรียน - 21 มกราคม 2020

US$18,564.00 (561,858 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Stephen F. Austin State (SFA) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในเท็กซัส สหรัฐอเมริกา มอบการศึกษากว่า 120 สาขาวิชาที่แตกต่างกัน

  • เปิดการสอนกว่า 120 สาขาวิชา
  • อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์อยู่ที่ 18:1
  • วิทยาเขตอันงดงามพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
  • บริการช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษานานาชาติ