มี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากFirst City University College

malaysia

244

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Computer Science (Intelligent Systems) (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020, สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Systems (Hons) in Business Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020, สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Information Technology (Networking and Security) (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020, สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Software Engineering (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020, สิงหาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย First City University College มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทำงานจริงและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตพร้อมในการทำงาน

  • วิทยาลัยที่มีความหลากหลายด้วยนักศึกษาจาก 73 ประเทศ
  • หลักสูตรคุณภาพสูง เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตที่ดี
  • วิทยาลัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมสภาพแวดล้อมที่ดี