มี 2 หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมระดับจากFirst City University College

malaysia

244

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA (Hons) Furniture and Product Design

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Master of Design Management

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, มกราคม 2020, พฤษภาคม 2020

RM44,580.00 (325,973 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย First City University College มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทำงานจริงและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตพร้อมในการทำงาน

  • วิทยาลัยที่มีความหลากหลายด้วยนักศึกษาจาก 73 ประเทศ
  • หลักสูตรคุณภาพสูง เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
  • มีอัตราการจ้างงานบัณฑิตที่ดี
  • วิทยาลัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมสภาพแวดล้อมที่ดี