ทั้งหมดที่ Walsh University อเมริกา

null

28

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

A.A. in Human Services

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$23,550.00 (749,243 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

A.A. in Liberal Arts

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$23,550.00 (749,243 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated B.S. Biology/D.P.T. Physical Therapy Program

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accelerated BSN Option

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1.3 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$23,550.00 (749,243 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Degree in Computer Science

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$23,550.00 (749,243 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. /M.A. in Social and Behavioral Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. /M.A. in Theology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Accounting

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$23,550.00 (749,243 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Biology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$23,550.00 (749,243 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Chemistry

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$23,550.00 (749,243 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Clinical Laboratory Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$23,550.00 (749,243 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.A. in Communication

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - To be confirmed

US$23,550.00 (749,243 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้