เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Alpha Educational Institute

newzealand

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Diploma in Business Management (Level 7) (Digital Ubiquitous Marketing)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, พฤศจิกายน 2021

NZ$19,804.00 (฿ 448,877) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business Management (Level 7) Brand Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, พฤศจิกายน 2021

NZ$19,804.00 (฿ 448,877) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business Management (Level 7) Business Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, พฤศจิกายน 2021

NZ$19,804.00 (฿ 448,877) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in English Language (Academic) (Level 4)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 24 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, ตุลาคม 2021

NZ$9,000.00 (฿ 203,994) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NZ Diploma in Business (Leadership and Management) Level 5

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

NZ$19,804.00 (฿ 448,877) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NZ Diploma in Business (Leadership and Management) Level 6

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

NZ$19,804.00 (฿ 448,877) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้