เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ Aspire2 International

newzealand

80

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Career Preparation for Engineering Trades - Introduction to Welding (Level 3)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$12,710.00 (฿ 288,085) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Career Preparation for Specialised Welding (Level 4)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 20 สัปดาห์

เริ่มเรียน - To be confirmed

NZ$14,710.00 (฿ 333,417) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Technology Management (Level 7)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 พฤษภาคม 2021, 16 มิถุนายน 2021, 18 สิงหาคม 2021, 8 กันยายน 2021, 24 พฤศจิกายน 2021, 1 ธันวาคม 2021

NZ$17,250.00 (฿ 390,989) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Applied Management (Level 7)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 พฤษภาคม 2021, 16 มิถุนายน 2021, 18 สิงหาคม 2021, 8 กันยายน 2021, 24 พฤศจิกายน 2021, 1 ธันวาคม 2021

NZ$18,250.00 (฿ 413,655) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Information Technology (Level 7)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 พฤษภาคม 2021, 16 มิถุนายน 2021, 18 สิงหาคม 2021, 8 กันยายน 2021, 24 พฤศจิกายน 2021, 1 ธันวาคม 2021

NZ$18,250.00 (฿ 413,655) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Certificate in Cookery (Level 4)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, มีนาคม 2022

NZ$17,250.00 (฿ 390,989) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Cookery (Advanced) (Level 5)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2022, มีนาคม 2022

NZ$12,500.00 (฿ 283,325) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 5)

เข้าชม7ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 พฤษภาคม 2021, 16 มิถุนายน 2021, 18 สิงหาคม 2021, 8 กันยายน 2021, 24 พฤศจิกายน 2021, 1 ธันวาคม 2021

NZ$17,250.00 (฿ 390,989) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Hospitality Management (Level 6)

เข้าชม26ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 พฤษภาคม 2021, 16 มิถุนายน 2021, 18 สิงหาคม 2021, 8 กันยายน 2021, 24 พฤศจิกายน 2021, 1 ธันวาคม 2021

NZ$11,000.00 (฿ 249,326) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NZ Diploma in Information Technology Technical Support (Level 5)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 พฤษภาคม 2021, 16 มิถุนายน 2021, 18 สิงหาคม 2021, 8 กันยายน 2021, 24 พฤศจิกายน 2021, 1 ธันวาคม 2021

NZ$17,250.00 (฿ 390,989) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

NZ Diploma in Systems Administration (Level 6)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 พฤษภาคม 2021, 16 มิถุนายน 2021, 18 สิงหาคม 2021, 8 กันยายน 2021, 24 พฤศจิกายน 2021, 1 ธันวาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้