เรียนต่อ นิวซีแลนด์ ที่ AGI Education Limited

newzealand

16

Diploma in Health Services Management (Level 7)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021, กันยายน 2021, พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Mental Health and Addiction (Applied Practice) (Level 6)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Diploma in Software Testing (Level 7)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 40 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Healthcare, Aging and Disability Services (Applied Practice) Level 5

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Information Technology Technical Support (Level 5)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

New Zealand Diploma in Systems Administration - Cloud and Virtualisation (Level 6)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 44 สัปดาห์

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2021, ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้