เรียนต่อ อเมริกา ที่ Worcester State University

usa

105

ฟรี

คู่มือเรียนต่อเมริกา!

สนใจเรียนต่อเมริกา? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

4+1 Bachelor of Science in Sociology/Masters in Non-Profit Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

4+1 Bachelor of Science in Urban Studies / Master of Science in Non-Profit Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

4+1 Program in History and Political Science / Master of Public Administration and Policy (MPAP)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

4+1 Program in History and Political Science / Master of Public Management (MPM)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

4+1 Program in History and Political Science / MS in Nonprofit Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

4+1 Program in Urban Studies / Master of Public Administration and Policy (MPAP)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

4+1 Program in Urban Studies / Master of Public Management (MPM)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Communication

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Communication - Concentration in Advertising and Public Relations

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Communication - Concentration in Digital Media Production

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in English

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in English - Concentration in Journalism

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120

เริ่มเรียน - 2 กันยายน 2021, 18 มกราคม 2022

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2022

US$7,050.00 (฿ 219,308) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้