เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Truro and Penwith College

uk

112

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting A Level - GCE

เข้าชม1ครั้ง

International Baccalaureates & A-Levels

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Administration (Business Professional) Level 3

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Computing Technologies BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£9,335.00 (฿ 425,787) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Media BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£9,335.00 (฿ 425,787) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Psychology HND

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£9,335.00 (฿ 425,787) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Sciences (Biology) HNC

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£9,335.00 (฿ 425,787) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Sciences (Biology) HND

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£9,335.00 (฿ 425,787) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Social Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£9,335.00 (฿ 425,787) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Sport and Health Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£9,335.00 (฿ 425,787) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Archaeology A Level - GCE

International Baccalaureates & A-Levels

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Archaeology BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£9,335.00 (฿ 425,787) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Archaeology FdSc

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 19 กันยายน 2022

£9,335.00 (฿ 425,787) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้