เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Academies Australasia

australia

915

6

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Diploma of Accounting (FNS60215)

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 TERMS (12 MONTHS/40 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Accounting (FNS60217)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Accounting (FNS60217)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Accounting (FNS60217)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Accounting (FNS60217)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Agribusiness Management (AHC60316)

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 TERMS (12 MONTHS / 36 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management (SIT60316)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management (SIT60316)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS / 72 COLLEGE WEEKS

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management (SIT60316)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/80 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Information Technology (ICT60115)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/80 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Information Technology (ICT60115)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/80 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Information Technology (ICT60115)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 5 กรกฎาคม 2021, 27 กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้