มี 6 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากAcademies Australasia

australia

1581

13

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate III in Fitness (SIS30315)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 TERMS (9 MONTHS/30 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, ตุลาคม 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Sport Coaching (SIS30713)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TERMS (6 MONTHS / 20 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Sport Coaching (SIS40512)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 TERMS (9 MONTHS / 30 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Sport Development (SIS40612)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TERMS (6 MONTHS / 20 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2020, กรกฎาคม 2020, ตุลาคม 2020, กุมภาพันธ์ 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Sport Coaching (SIS50512)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 TERMS (18 MONTHS / 60 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, ตุลาคม 2020, มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Sport Development (SIS50612)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 TERMS (12 MONTHS / 40 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2020, กรกฎาคม 2020, ตุลาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Academies Australasia เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีเอกลักษณ์และชื่อเสียงในด้านการดำเนินงาน, มาตรฐานในระดับสูงและประสบการณ์

  • 18 วิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 150 คุณวุฒิการศึกษา
  • หลักสูตรอันหลากหลายที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะของออสเตรเลีย
  • กลุ่มสถาบันการศึกษาที่เปิดดำเนินการมานานกว่า 111 ปี
  • จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย