มี 10 หลักสูตรสื่อระดับจากAcademies Australasia

australia

1681

11

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Marketing and Communication (BSB61315)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 TERMS (9 MONTHS / 30 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Marketing and Communication (BSB61315)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Marketing and Communication (BSB61315)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Marketing and Communication (BSB61315)

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Marketing and Communication (BSB42415)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TERMS (6 MONTHS / 18 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Marketing and Communication (BSB42415)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TERMS (6 MONTHS / 20 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Marketing and Communication (BSB42415)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TERMS (6 MONTHS / 18 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Marketing and Communication (BSB42415)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TERMS (6 MONTHS / 18 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Marketing and Communication (BSB61315)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Marketing and Communication (BSB42415)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 TERMS (6 MONTHS / 18 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 6 เมษายน 2020, 29 มิถุนายน 2020, 21 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Academies Australasia เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีเอกลักษณ์และชื่อเสียงในด้านการดำเนินงาน, มาตรฐานในระดับสูงและประสบการณ์

  • 18 วิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 150 คุณวุฒิการศึกษา
  • หลักสูตรอันหลากหลายที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะของออสเตรเลีย
  • กลุ่มสถาบันการศึกษาที่เปิดดำเนินการมานานกว่า 111 ปี
  • จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย