มี 17 หลักสูตรท่องเที่ยวและการบริการระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากAcademies Australasia

australia

1641

15

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Hospitality Management (SIT60316)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management (SIT60316)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS / 72 COLLEGE WEEKS

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Hospitality Management (SIT60316)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/80 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Travel and Tourism Management (SIT60116)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/ 80 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Travel and Tourism Management (SIT60116)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/ 72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Travel and Tourism Management (SIT60116)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/ 72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Travel and Tourism Management (SIT60116)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/ 72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Travel and Tourism Management (SIT60116)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 TERMS (24 MONTHS/ 72 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Tourism and Hospitality Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, พฤศจิกายน 2020, มีนาคม 2021

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Hospitality Management (SIT50416)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 TERMS (18 MONTHS / 54 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Hospitality Management (SIT50416)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 TERMS (12 MONTHS/40 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Travel and Tourism Management (SIT50116)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 TERMS (18 MONTHS/60 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Academies Australasia เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีเอกลักษณ์และชื่อเสียงในด้านการดำเนินงาน, มาตรฐานในระดับสูงและประสบการณ์

  • 18 วิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 150 คุณวุฒิการศึกษา
  • หลักสูตรอันหลากหลายที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะของออสเตรเลีย
  • กลุ่มสถาบันการศึกษาที่เปิดดำเนินการมานานกว่า 111 ปี
  • จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย