มี 11 หลักสูตรการเดินทางระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากAcademies Australasia

australia

1714

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate IV in Travel and Tourism (SIT40116)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 TERMS (9 MONTHS / 30 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Travel and Tourism (SIT40116)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 TERMS (9 MONTHS / 27 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Travel and Tourism (SIT40116)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 TERMS (9 MONTHS / 27 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Travel and Tourism (SIT40116)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 TERMS (9 MONTHS / 27 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Travel and Tourism (SIT40116)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 TERMS (9 MONTHS / 27 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Travel and Tourism (SIT40116)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 TERMS (9 MONTHS / 27 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Travel and Tourism Management (SIT50116)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 TERMS (18 MONTHS/60 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Travel and Tourism Management (SIT50116)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 TERMS (18 MONTHS/54 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Travel and Tourism Management (SIT50116)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 TERMS (18 MONTHS/54 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Travel and Tourism Management (SIT50116)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 TERMS (18 MONTHS/54 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Travel and Tourism Management (SIT50116)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 TERMS (18 MONTHS/54 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 30 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Academies Australasia เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีเอกลักษณ์และชื่อเสียงในด้านการดำเนินงาน, มาตรฐานในระดับสูงและประสบการณ์

  • 18 วิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 150 คุณวุฒิการศึกษา
  • หลักสูตรอันหลากหลายที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะของออสเตรเลีย
  • กลุ่มสถาบันการศึกษาที่เปิดดำเนินการมานานกว่า 111 ปี
  • จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย