มี 1 หลักสูตรทักษะการดูแลระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากAcademies Australasia

australia

1714

5

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate III in Early Childhood Education and Care (CHC30113)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 4 TERMS (12 MONTHS / 36 COLLEGE WEEKS)

เริ่มเรียน - 23 กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

Academies Australasia เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่มีเอกลักษณ์และชื่อเสียงในด้านการดำเนินงาน, มาตรฐานในระดับสูงและประสบการณ์

  • 18 วิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 150 คุณวุฒิการศึกษา
  • หลักสูตรอันหลากหลายที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะของออสเตรเลีย
  • กลุ่มสถาบันการศึกษาที่เปิดดำเนินการมานานกว่า 111 ปี
  • จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย