เรียนต่อ สิงคโปร์ ที่ Singapore Institute of Technology (SIT)

singapore

1388

5

BA in User Experience and Game Design

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 8 ภาคศึกษา

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

SG$28,313.00 (฿ 665,491) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Accountancy with Honours

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

SG$24,075.00 (฿ 565,878) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Business Administration (BBA) in Food Business Management

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

SG$32,528.00 (฿ 764,564) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering in Aerospace Engineering (Honours)

เข้าชม49ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

SG$27,285.00 (฿ 641,328) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering in Chemical Engineering (Honours)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

SG$27,285.00 (฿ 641,328) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering in Civil Engineering (Honours)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

SG$27,285.00 (฿ 641,328) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering in Electronics and Data Engineering (Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

SG$27,285.00 (฿ 641,328) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering in Mechanical Design and Manufacturing Engineering (MDME) (Honours)

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

SG$27,285.00 (฿ 641,328) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering (Honours)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

SG$27,285.00 (฿ 641,328) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering in Naval Architecture (Honours)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

SG$27,285.00 (฿ 641,328) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering in Offshore Engineering (Honours)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

SG$27,285.00 (฿ 641,328) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Engineering with Honours in Aircraft Systems Engineering

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2021

SG$21,186.00 (฿ 497,973) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้