มี 7 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSingapore Institute of Technology (SIT)

singapore

903

2

Bachelor of Science in Occupational Therapy

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

SG$41,195.00 (915,476 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Science with Honours in Nursing

เข้าชม52ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

SG$27,285.00 (606,355 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BEng (Hons) in Pharmaceutical Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

SG$21,186.00 (470,816 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Hons) in Dietetics and Nutrition

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

SG$24,075.00 (535,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc (Hons) in Physiotherapy

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

SG$27,285.00 (606,355 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BSc in Diagnostic Radiography

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

SG$24,075.00 (535,019 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BSc in Radiation Therapy

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

SG$41,195.00 (915,476 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้