มี 3 หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับจากSingapore Institute of Technology (SIT)

singapore

897

2

Bachelor of Science in Occupational Therapy

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

SG$41,195.00 (915,291 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BSc in Diagnostic Radiography

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

SG$24,075.00 (534,910 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

BSc in Radiation Therapy

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

SG$41,195.00 (915,291 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้