ทั้งหมดที่ Maynooth University ไอร์แลนด์

null

147

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

3U Master of Engineering in Digital and Medical Technologies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,000.00 (฿ 551,781) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

B.ED Bachelor of Education(Gaeltacht)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,500.00 (฿ 496,603) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Accounting and Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS OR 4 YEARS BA

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,500.00 (฿ 496,603) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Applied Social Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,000.00 (฿ 551,781) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - THE OPTION OF TAKING AN ERASMUS OR STUDY ABROAD YEAR IN 3RD YEAR, AND GRADUATING WITH A BA INTERNATIONAL AFTER 4 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,500.00 (฿ 496,603) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in International Finance and Economics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,500.00 (฿ 496,603) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Media Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (BA) OR 4 YEARS (BA INTERNATIONAL)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,500.00 (฿ 496,603) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BA in Psychology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (BA) OR 4 YEARS (BA INTERNATIONAL)

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,500.00 (฿ 496,603) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Data Science

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,000.00 (฿ 551,781) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Education (Primary Teaching)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,500.00 (฿ 496,603) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,000.00 (฿ 551,781) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Laws (LLB)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,000.00 (฿ 514,996) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้