มี 4 หลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมระดับจากNational University of Ireland, Maynooth

ireland

154

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

BSc in Product Design (Marketing and Innovation)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,000.00 (฿ 531,359) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Design Innovation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,000.00 (฿ 495,935) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in IT - Enabled Innovation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,000.00 (฿ 531,359) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MSc in Strategy and Innovation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,000.00 (฿ 531,359) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้