มี 3 หลักสูตรการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากNational University of Ireland, Maynooth

ireland

272

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

MSc in Design Innovation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€14,000.00 (472,655 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in IT - Enabled Innovation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€15,000.00 (506,417 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Strategy and Innovation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€15,000.00 (506,417 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้