มี 3 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากNational University of Ireland, Maynooth

ireland

212

2

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

Bachelor of Music (BMUS)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS (BMUS) OR 4 YEARS (BMUS INTERNATIONAL)

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€13,500.00 (453,591 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Computer Science and Software Engineering (Arts) (CSA)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€15,000.00 (503,990 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSc in Product Design (Marketing and Innovation)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

€15,000.00 (503,990 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้