มี 3 หลักสูตรวรรณคดี: เจาะจงช่วงเวลาระดับจากNational University of Ireland, Maynooth

ireland

275

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

MA in Modern Languages, Literature and Culture: Narratives of Conflict - French

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€14,000.00 (472,655 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Modern Languages, Literature and Culture: Narratives of Conflict - Spanish

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€14,000.00 (472,655 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA in Modern Languages, Literature and Cultures: Narratives of Conflict - German

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€14,000.00 (472,655 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้