มี 3 หลักสูตรภาษาเยอรมันระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากNational University of Ireland, Maynooth

ireland

275

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

MA in German

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€14,000.00 (472,655 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in German

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

€14,000.00 (472,655 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Postgraduate Diploma in Arts (German)

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, กุมภาพันธ์ 2020

€14,000.00 (472,655 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้