มี 2 หลักสูตรธรณิวิทยาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากNational University of Ireland, Maynooth

ireland

203

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

MSc in Geocomputation

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€15,000.00 (507,152 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Geocomputation

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€14,000.00 (473,341 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้