มี 40 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากUniversity College Dublin

ireland

4210

34

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BE (Hons) in Chemical and Bioprocess Engineering leading to ME

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€24,800.00 (฿ 933,926) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Engineering Science) - Biomedical Engineering Leading to ME or BE (Hons)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€24,800.00 (฿ 933,926) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Engineering Science) in Civil Engineering leading to ME or BE (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€24,800.00 (฿ 933,926) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Engineering Science) in Electronic Engineering or Electrical Engineering leading to ME or BE ...

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€24,800.00 (฿ 933,926) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Engineering Science) in Mechanical Engineering leading to ME or BE (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€24,800.00 (฿ 933,926) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc in Structural Engineering with Architecture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€25,600.00 (฿ 964,052) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation Year - Engineering and Sciences

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

€19,500.00 (฿ 734,337) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Engineering Science in Civil Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€14,135.00 (฿ 532,300) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ME Electrical Power Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€25,600.00 (฿ 964,052) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ME in Biomedical Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ME in Biosystems and Food Engineering

เข้าชม75ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ME in Civil, Structural and Environmental Engineering

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

€25,600.00 (฿ 964,052) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ University College Dublin

มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศในการสอนและการวิจัย และสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก UCD เป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษานานาชาติกว่า 8,000 คน

  • วิทยาเขตหลักใน Belfield ห่างจากใจกลางเมือง Dublin เพียง 4 กม.
  • อันดับที่ 185 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
  • ได้รับการยอมรับทั่วโลกในเรื่องการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ