มี 23 หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับจากUniversity College Dublin

ireland

3937

22

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BSc (Hons) in Radiography

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€29,725.00 (1,005,005 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Medicine (MD)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020

€12,610.00 (426,345 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Medicine

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020

€13,695.00 (463,029 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Computed Tomography

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

€16,200.00 (547,724 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Critical Care Nursing (Children)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

€16,535.00 (559,050 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Critical Care Nursing: Cardiovascular

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

€16,535.00 (559,050 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Emergency Nursing (Adult)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

€16,535.00 (559,050 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Emergency Nursing (Children)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

€16,535.00 (559,050 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Magnetic Resonance Imaging

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020

€16,200.00 (547,724 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

HDip in Psychotherapy Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€10,540.00 (356,358 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Obstetrics (MAO) in Medicine

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020

€12,610.00 (426,345 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Surgery (MCh) in Medicine

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 18 พฤษภาคม 2020

€12,610.00 (426,345 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศในการสอนและการวิจัย และสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก UCD เป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษานานาชาติกว่า 8,000 คน

  • วิทยาเขตหลักใน Belfield ห่างจากใจกลางเมือง Dublin เพียง 4 กม.
  • อันดับที่ 185 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
  • ได้รับการยอมรับทั่วโลกในเรื่องการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ