มี 10 หลักสูตรการพยาบาลระดับจากUniversity College Dublin

ireland

3821

18

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BSc (Hons) in Nursing (General)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€24,800.00 (831,785 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Cancer Nursing (Adult, Breast, Children, Colorectal)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

€16,535.00 (554,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Critical Care Nursing (Children)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

€16,535.00 (554,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Critical Care Nursing: Cardiovascular

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

€16,535.00 (554,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Diabetes Care

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€16,535.00 (554,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Graduate Diploma in Emergency Nursing (Adult)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

€16,535.00 (554,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Emergency Nursing (Children)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

€16,535.00 (554,579 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Graduate Diploma in Public Health Nursing

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€15,870.00 (532,275 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HDip in Mental Health Nursing

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€9,475.00 (317,789 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Critical Care Nursing

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

€24,800.00 (831,785 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศในการสอนและการวิจัย และการเข้าถึงทั่วโลกอย่างแท้จริง UCD เป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษานานาชาติกว่า 8,000 คน

  • วิทยาเขตหลักใน Belfield ห่างจากใจกลางเมือง Dublin เพียง 4 กม.
  • อันดับที่ 185 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
  • ได้รับการยอมรับทั่วโลในเรื่องการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม
  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ