มี 4 หลักสูตรวิชาผู้ประกอบการระดับจากUniversity College Cork

ireland

506

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BSc (Hons) in Food Marketing and Entrepreneurship

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€22,000.00 (743,822 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSc in Co-operative and Social Enterprise

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - ตุลาคม 2020

€6,000.00 (202,861 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

MSc in Design and Development of Digital Business

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€18,000.00 (608,582 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy (Commerce) in Food Business and Development

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020, เมษายน 2020, กรกฎาคม 2020, ตุลาคม 2020

€15,000.00 (507,152 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้