มี 9 หลักสูตรดนตรีระดับจากUniversity College Cork

ireland

1108

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA (Hons) in Arts - Music

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS, OR 4 YEARS IF FOLLOWING THE BMUS OR BA ARTS-MUSIC (INTERNATIONAL) PATHWAYS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,300.00 (฿ 490,601) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSc (Hons) in Mathematical Sciences (Single Honours)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€22,000.00 (฿ 811,521) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

HDip in Arts - Music

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,000.00 (฿ 479,535) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA in Experimental Sound Practice

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,000.00 (฿ 479,535) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA in Music - Ethnomusicology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,000.00 (฿ 479,535) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA in Music and Cultural History

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2021

€13,000.00 (฿ 479,535) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MPhil in Composition, Ethnomusicology and Musicology)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,000.00 (฿ 479,535) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

MA in Music - Performance (Music)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ June 2021

€13,000.00 (฿ 479,535) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Research (MRes) in Music

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

€13,000.00 (฿ 479,535) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

UCC มีความเป็นเลิศในด้านการสอนและการวิจัยตลอดระยะเวลา 170 ปีของมหาวิทยาลัย

  • อยู่ในอันดับสูงสุด 2% แรกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • เมือง Cork เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
  • นักศึกษานานาชาติกว่า 3,000 คน
  • บัณฑิตมากกว่า 90% มีงานทำหลังจบการศึกษา