มี 2 หลักสูตรคติชาวบ้านระดับปริญญาตรีจากUniversity College Cork

ireland

503

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA (Hons) in Arts - Folklore

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (422,301 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HDip in Arts: Folklore - Irish Folklore

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€13,000.00 (439,193 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้