มี 40 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีจากUniversity College Cork

ireland

525

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

BA (Hons) in Arts - Archaeology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Arts - Asian Studies

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Arts - Celtic Civilisation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Arts - Chinese Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Arts - English

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Arts - European Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Arts - Folklore

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Arts - French

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Arts - German

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 OR 4 YEARS

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Arts - Greek

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Arts - Greek and Roman Civilisation

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BA (Hons) in Arts - History

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 7 กันยายน 2020

€12,500.00 (428,524 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้