เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ Mantissa College

malaysia

18

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Bachelor of Business Administration in Collaboration with Paris Graduate School of Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - APPROX 3 YEARS - 4 YEARS, TOTAL CREDIT HOURS - 122 CREDITS, NUMBER OF SUBJECTS - 32 SUBJECTS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

29 Feb, 30 Jun

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in English Language

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

29 Feb, 30 Jun

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business Administration

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 6 MONTHS, NUMBER OF SUBJECTS: 25 SUBJECTS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

29 Feb, 30 Jun

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Information Technology

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 YEARS 6 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ สิงหาคม 2021

วันปิดรับสมัคร

29 Feb, 30 Jun

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้