มี 1 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากMantissa College

malaysia

13

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Certificate in English Language

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2020, สิงหาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

30 June 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้