มี 23 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากTrinity College Dublin

null

1818

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 120

B.A. (Moderatorship) in Computer Science and Business

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€19,426.00 (655,843 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. (Moderatorship) in Management Science and Information Systems Studies (MSISS)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€25,436.00 (858,747 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.B.S. (Lang.) in Business Studies and Russian

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€18,854.00 (636,532 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor in Business Studies (Global Business)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€17,768.00 (599,867 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

LL.B. in Law and Business

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€19,426.00 (655,843 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Phil. / P.Grad.Dip. in Conflict Resolution and Reconciliation

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€16,377.00 (552,906 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc in Entrepreneurship

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

€18,400.00 (621,204 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc. in Finance

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

€21,700.00 (732,616 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc. in Financial Risk Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€21,700.00 (732,616 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc. in Human Resource Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€18,500.00 (624,580 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc. in International Management

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

€18,900.00 (638,085 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Sc. in Law and Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

€19,500.00 (658,341 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา ผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และก้าวทันโลก

  • เป็นมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์ที่มีอันดับสูงที่สุดในเวทีนานาชาติ
  • วิทยาเขตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและประวัติศาสตร์
  • มีศิษย์เก่าดีเด่นเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบล
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ