มี 9 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากTrinity College Dublin

null

1818

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 120

B.A. (Moderatorship) in Biological and Biomedical Sciences

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€25,436.00 (858,747 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Early and Modern Irish

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€19,426.00 (655,843 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor in Music Education (B. Mus. Ed.)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€19,426.00 (655,843 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctorate in Education (D.Ed.)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€7,431.00 (250,879 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Phil. / P.Grad.Dip. in English Language Teaching

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€18,849.00 (636,363 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Education (M.Ed.)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€12,113.00 (408,948 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master in Letters in Education

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

€10,712.00 (361,649 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor in Philosophy in Education

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

€10,712.00 (361,649 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Professional Masters Education (P.M.E.)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€10,048.00 (339,232 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา ผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และก้าวทันโลก

  • เป็นมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์ที่มีอันดับสูงที่สุดในเวทีนานาชาติ
  • วิทยาเขตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและประวัติศาสตร์
  • มีศิษย์เก่าดีเด่นเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบล
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ