มี 2 หลักสูตรภาษาอินโดยุโรเปียนระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากTrinity College Dublin

ireland

1818

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 120

Master in Letters in Germanic studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

€10,712.00 (361,649 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor in Philosophy in Germanic Studies

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3-4 YEARS

เริ่มเรียน - 9 มีนาคม 2020

€10,712.00 (361,649 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา ผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และก้าวทันโลก

  • เป็นมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์ที่มีอันดับสูงที่สุดในเวทีนานาชาติ
  • วิทยาเขตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและประวัติศาสตร์
  • มีศิษย์เก่าดีเด่นเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบล
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ