มี 99 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากTrinity College Dublin

ireland

1799

8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 120

Advanced Radiation Therapy Practice - Treatment Planning (Online Masters)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

€5,052.00 (170,780 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

B.A. (Moderatorship) in Immunology: Biological and Biomedical Sciences

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€25,436.00 (859,851 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. (Moderatorship) in Medicinal Chemistry: Chemical Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€25,436.00 (859,851 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. (Moderatorship) in Molecular Medicine: Biological and Biomedical Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€25,436.00 (859,851 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. (Moderatorship) in Physiology: Biological and Biomedical Sciences

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€25,436.00 (859,851 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.A. in Psychology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€19,426.00 (656,686 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.Dent.Sc. in Dental Science

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€46,350.00 (1,566,839 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.Dent.Tech. in Dental Technology

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€16,434.00 (555,543 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.Sc in Pharmacy

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€18,257.00 (617,169 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.Sc. (A.Obs.) in Midwifery

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€21,908.00 (740,589 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.Sc. (Clin. Lang.) in Clinical Speech and Language Studies

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€35,453.00 (1,198,471 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

B.Sc. (Cur. Occ.) in Occupational Therapy

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 20 มกราคม 2020

€23,129.00 (781,864 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา ผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และก้าวทันโลก

  • เป็นมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์ที่มีอันดับสูงที่สุดในเวทีนานาชาติ
  • วิทยาเขตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและประวัติศาสตร์
  • มีศิษย์เก่าดีเด่นเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบล
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ