มี 9 หลักสูตรสุขภาพศึกษาระดับจากTrinity College Dublin, the University of Dublin

ireland

2465

15

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 155

B.Sc. in Human Health and Disease

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, กุมภาพันธ์ 2022

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€24,538.00 (฿ 920,570) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Foundation Programme - Engineering, Science and Health Sciences

เข้าชม7ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

€17,995.00 (฿ 675,102) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc. in Global Health

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

30 June 2021

€21,302.00 (฿ 799,168) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Science in Health Policy and Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Science in Public Health and Primary Care

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

P.Grad.Dip in Healthcare Innovation

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

31 July 2021

€15,914.00 (฿ 597,031) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor in Philosophy in Health Policy and Management

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มีนาคม 2022

€15,494.00 (฿ 581,274) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor in Philosophy in Public Health and Primary Care

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, มีนาคม 2022

€15,494.00 (฿ 581,274) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Postgraduate Diploma in Population Health and Health Services Research

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Trinity College Dublin

เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา ผู้ซึ่งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และก้าวทันโลก

  • เป็นมหาวิทยาลัยในไอร์แลนด์ที่มีอันดับสูงที่สุดในเวทีนานาชาติ
  • วิทยาเขตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและประวัติศาสตร์
  • มีศิษย์เก่าดีเด่นเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบล
  • มหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการ